Guidade visningar

Våra kunniga guider levandegör historien om ”Järnets väg”.

Lockgruvan 12.30,  Hyttan 15.00  dagligen, 1 juli – 13 augusti 2017

Järnvägsmuseet i godsmagasinet öppet 11.00-13.00 dagligen, 1 juli -31 augusti 2017

Visning med guide hela järnvägsanläggningen 14.00, mån-fre 17 juli – 9 augusti 2017

Pris: 100 kr/vuxen, barn/ungdom (t om 17 år) gratis i målsmans närvaro. Visningen tar en timma och vi har ett begränsat antal platser per visning. Betalning kontant eller Swish.

Samling: Vid Våghuset vid besökscentret Pershyttan. Fri parkering.

I Lockgruvan i Pershyttan får vi som besökare gå ner under jord och känna på hur det kunde vara att arbeta i en gruva. Arbetet ovan jord, i hyttan, kunde vara minst lika arbetsamt och farligt med det heta järnet. Under Kulturreservatsvandringen i Pershyttan får du ta del av Bergsmansbyns långa och spännande historia och på järnvägsmuseum i Nora får du veta hur tackjärnet sen transporterades från Nora och ut i vida världen.

Information och gruppbokning: 0587- 138 06, info@njov.se

Guidning Hyttan

Information och gruppbokning: 0587- 138 06, info@njov.se

I Pershyttan finns Sveriges bäst bevarade träkolshytta som framställde tackjärn fram till år 1953. I dag står hyttan bevarad precis som den lämnades efter sista blåsningen komplett med utrustning.

Guidning Lockgruvan

Information och gruppbokning: 0587- 138 06, info@njov.se

Järnmalm har brutits i Pershyttan från medeltiden fram till att gruvbrytningen upphörde 1967. Lockgruvan, en av de tidiga järnmalmsgruvorna som var i drift fram till 1909. På vinsningen går du ca 40 meter ner under jord med hjälp av trappor. Nere i gruvan får du uppleva bergrummets mäktiga atmosfär.

Guidning Järnvägsmuseum

Information och gruppbokning: 0587- 138 06, info@njov.se

År 1856 öppnades den första normalspåriga järnvägen för personbefordran i Sverige. Det var sträckan Nora-Ervalla. Här visas lokstallar, verkstäder, ånglok och rälsbussar och en mängd gamla vagnar. Godsmagasinet invigdes september 2015 där visas bl a ett smalspårstågsätt, normalspårstågsätt och ett par modelljärnvägar över Nora station och Järle station.

Guidning av Kulturreservatet Pershyttan

Boka en guidad visning

Guidningar genomförs på bestämda tider under sommaren och övrig tid finns möjlighet till gruppbokningar.