Guidade visningar

Våra kunniga guider levandegör historien om ”Järnets väg”. Lockgruvan som är beläget i Pershyttan får vi som besökare gå ner under jord och känna på hur det kunde vara att arbeta i en gruva. Arbetet ovan jord, i hyttan, kunde vara minst lika arbetsamt och farligt med det heta järnet. Under Kulturreservatsvandringen i Pershyttan får du ta del av Bergsmansbyns långa och spännande historia och på järnvägsmuseum i Nora får du veta hur tackjärnet sen transporterades från Nora och ut i vida världen.

Samling: Besökscentret Pershyttan. Fri parkering.

Bokning & info: Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20

 

 

 

 

Guidning Hyttan

I Pershyttan finns Sveriges bäst bevarade träkolshytta som framställde tackjärn fram till år 1953. I dag står hyttan bevarad precis som den lämnades efter sista blåsningen komplett med utrustning.

Bokning & info:

Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20

Guidning Lockgruvan

Järnmalm har brutits i Pershyttan från medeltiden fram till att gruvbrytningen upphörde 1967. Lockgruvan, en av de tidiga järnmalmsgruvorna som var i drift fram till 1909. På vinsningen går du ca 40 meter ner under jord med hjälp av trappor. Nere i gruvan får du uppleva bergrummets mäktiga atmosfär.

Bokning & info:

Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20

Guidning Järnvägsmuseum

År 1856 öppnades den första normalspåriga järnvägen för personbefordran i Sverige. Det var sträckan Nora-Ervalla. Här visas lokstallar, verkstäder, ånglok och rälsbussar och en mängd gamla vagnar. Godsmagasinet invigdes september 2015 där visas bl a ett smalspårstågsätt, normalspårstågsätt och ett par modelljärnvägar över Nora station och Järle station.

Bokning & info:

Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20

Guidning av Kulturreservatet Pershyttan