NBVJ har nu inrättat en officiell Facebook-sida. Den administreras av David Nilsson och Fredrik Holmqvist. För att besöka startsidan på vår Facebook går man till:

Här kommer alla inlägg upp som David och Fredrik skriver och administrerar. De har även lagt upp en del evenemang, såsom arbetshelger och tågsläppet 2016. Det finns också ett litet bildarkiv med bilder från förra säsongens trafik och arbetshelger.

För att se vad andra skriver får man scrolla ner en bit på sidan och kolla i vänstra spalten där det står ”inlägg från besökare”. Om man inte hittar det, kan man även följa denna länk för att komma dit:

Det finns också en äldre facebookgrupp som inte har något med vår officiella facebooksida att göra. Här kan vem som helst lägga upp inlägg om oss, men den har ingen juridisk koppling till NBVJ som förening eller dess styrelse, och vi har inget ansvar för.