Pershyttan är ett unikt minnesmärke från Bergslagens storhetstid och är den mest välbevarade bergsmansbyn i Sverige. Här kan du som besökare fortfarande se och förstå sambandet mellan naturtillgångar – malm, skog, rinnande vatten – och framställning av järn i hyttan. Här kan du följa delar av det svenska bergsbrukets utveckling men också människors livsvillkor i en gruv- och hyttby. Området är väl skyltat och det finns en besökscenter som är öppet 7/24.

Besökscentrum

Besökscentret i Pershyttan är alltid öppet och berättar på ett pedagogiskt sätt om malmbrytningens historia.

Guidade visningar

I och kring bergsmansbyn Pershyttan finns det tre olika guide-turer.

  • Hyttan i Pershyttan
  • Lockgruvan i Pershyttan
  • Kulturreservatsvandringen i Pershyttan

Läs mer

Pershyttan på egen hand

Det finns mycket att upptäcka på egen hand i Pershyttan bl. a tre olika vandringsstigar och byggnader som berättar sin egen historia.

Läs mer

Se filmen om Pershyttan

I satsning för att göra länets kulturhistoria mer tillgänglig har en film gjorts om kulturreservatet i Pershyttan.

Toalett

Toalett finns vid Besökscentrum i Pershyttan.

Tillgänglighet

Hyttstigen och besökscentret i Pershyttan går utmärkt att besöka med rullstol. Gruvstigen och Natur- och kulturstigen är inte lämpad för rullstol eller rullator.

Besökscenter Pershyttan