374
page-template-default,page,page-id-374,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Nora Järnvägsmuseum

Alla byggnader, broar, växlar, skyltar, maskiner, lok och vagnar ingår i en värdefull järnvägsmiljö utan motsvarighet i landet. Godsmagasinet är liksom andra byggnader i stationsområdet en del av Nora järnvägsmuseum. I godsmagasinet lastades och vägdes godset innan transporten gick vidare. Idag innehåller magasinet en utställning som visar ett rekonstruerat smalspår och ett normalspår med ånglok och vagnar. På en del vagnar går det att kliva ombord. Det finns även minnen från järnvägens historia som t ex gamla fotografier på alla stationshus längs den bana som NBJ trafikerade. Här finns också en modelljärnväg. 

I Nora växte ett helt område fram med byggnader kopplade till järnvägen. Det första stationshuset i Nora låg där spåren slutade i norra delen av bangården. År 1900 invigdes det nuvarande stationshuset med kontor för järnvägstjänstemännen på andra våningen. Lokstallar och verkstäder byggdes 1891 och innehöll även smedja, gjuteri, plåtverkstad och snickeri. Under några år i början av 1900-talet drevs en verktygsfabrik som snart lades ner och gjordes om till vagnverkstad. På 1930-talet uppfördes en kontorsbyggnad som idag innehåller NBJs järnvägsarkiv, samt en rälsbussverkstad med dieselloksstall. Det är möjligt att gå och titta i området.

Tågtrafikens behov skapade många byggnader och anläggningar längs järnvägssträckningen. Stationshus placerades ut på strategiska platser. Järle station byggdes redan 1853-54, två år innan järnvägen stod klar, och anses vara Sveriges äldsta stationshus. Längs banan byggdes även banvaktsstugor och ekonomibyggnader och över Järleån uppfördes en imponerande bro med tre spann.

Järnvägsarkivet i Nora

Vid årsskiftet 2014-15 övertog Arkivcentrum ansvaret för det så kallade NBJ-arkivet på stationsområdet i Nora. Arkivet, som sedan 1987 är utlånat från Riksarkivet, innehåller drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora bergslags järnvägs AB (NBJ) samt ett flertal av dess föregångare: Nora-Karlskoga Järnvägs AB (NKJ), Nora-Ervalla Järnvägs AB (NEJ), Vikern-Möckelns Järnvägs AB (VMJ), Bredsjö-Degerfors Järnvägs AB (BDJ), Striberg-Grängens Järnvägs AB (SGJ) och Bredsjö-Grängens Järnvägs AB (BGJ).

Järnvägsarkivet i Nora är öppet för alla som är intresserade av järnvägshistoria. Under våra öppettider är det bara att komma förbi, ingen föranmälan behövs. Vår personal hjälper till att ta fram de handlingar ni vill titta på. Vill ni komma på studiebesök med en grupp och få en visning av arkivet och information om vad och hur man kan hitta i handlingarna är det bara att kontakta oss. Järnvägsarkivet är inrymt i den gamla kontors- och förrådsbyggnaden på järnvägsområdet (se kartan nedan).

Öppettider 2024

Järnvägsområdet i Nora är öppet 365 dagar om året. Det är dock alltid förbjudet att befinna sig i eller nära järnvägsspåren om det inte finns särskilda upphöjda gångvägar.

Nora Järnvägsmuseum i godsmagasinet är öppet sommartid. Läs mer på visitnora.se

För besök och guidade turer andra tider i Godsmagasinet kontakta Magnus Hellqvist 073-0478760

För information och gruppbokning kontakta Nora turistbyrå 0587-811 20 visitnora.se

Med anledning av COVID-19 är Järnvägsarkivet i Nora för tillfället enbart öppet efter överenskommelse med arkivarie Ingemar Karlsson.

Tillgänglighet

RWC finns intill Nora turistbyrå.

WC finns vid Resecentrum, Nora.

Järnvägsmuseet och Stationsområdet går att besöka med rullstol. 

I anslutning till stationshuset i Nora växte ett helt stationsområde fram med en mängd byggnader och anläggningar för järnvägsdriftens alla behov. På stationsområdet finns välbevarade stationshus, banvaktsstugor och broar som utgör en värdefull järnvägsmiljö utan motsvarighet i hela landet. Allt finns kvar i det som vi kallar Järnvägsmuseum.